Contact informatie
Postadres
Dijkerhof 1
6006RH Weert

Bezoekadres
Peelterbaan 4
6002 NK Weert

Tel 0495 - 750505
Fax 0495 - 750507
E-mail: info@HaexBV.euWij zijn lid van
Over het bedrijf


Projectontwikkeling
In het proces van groei en uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten, heeft ook kleinschalige projectontwikkeling een plaats gekregen. Dit varieert van het kopen, renoveren en verkopen van particuliere woningen tot het ontwikkelen en realiseren van appartementencomplexen en vrijstaande woningen alsmede het participeren in projectmatige bouw.

Flexibel
We profileren onszelf graag als een veelzijdig, goed georganiseerd en betrouwbaar bouwbedrijf en doen er alles aan om dit in de praktijk tot uitdrukking te brengen. In een voortdurend proces van regisseren en evalueren proberen we de kwaliteit van de bouwkundige dienstverlening naar een nog hoger plan te tillen. De onderlinge communicatie maar ook het contact met de opdrachtgevers speelt hierin een belangrijke rol.

Ieder project heeft z�n vaste aanspreekpunt en door de korte communicatielijnen kan er snel en flexibel worden gereageerd op situaties.

Allround
De opdrachten die we uitvoeren vari�ren van enkele uren werk bij een verbouwing tot het compleet en sleutelklaar opleveren van woningen en bedrijfspanden. Veel werkzaamheden worden door de eigen mensen uitgevoerd en waar nodig worden onderaannemers ingeschakeld. Daarvoor kunnen we een beroep doen op een vaste groep van bedrijven, die voldoen aan de door ons gestelde hoge kwaliteitseisen. De werkzaamheden vinden plaats onder onze eigen regie, zodat de continu�teit van de bouw en de planning gegarandeerd zijn. We leveren bovendien het complete pakket, waaronder de mogelijkheid van het prefabriceren van bepaalde bouwonderdelen, zoals erkers en dakkapellen. Hiermee blijft de overlast beperkt en kan de bouwtijd bekort worden.

De opdrachtgevers
We (ver)bouwen in opdracht van particulieren, het bedrijfsleven en de overheid. Ook nemen we graag het onderhoud en de renovatie voor onze rekening. Daarnaast zijn we echte specialisten als het gaat om de restauratie van monumentale panden. We zijn aangesloten bij BouwNed. Bovendien kunnen we (ver) bouwen onder BouwGarant. Meervoudige garanties dus voor een perfecte uitvoering en oplevering van de opdrachten, van klein tot groot. En daartoe behoren ook de woningaanpassingen in het kader van de WVG.

Het team
Met het team van zo�n twintig medewerkers zijn we in staat om veruit de meeste opdrachten in eigen beheer uit te voeren. Indien nodig huren we kennis en mankracht in, zodat we nooit �nee� hoeven te zeggen tegen welke opdracht dan ook.

Onze medewerkers in de uitvoering zijn stuk voor stuk vaklieden, met een hoge arbeidsmoraal en de wil om een perfect stukje werk af te leveren. Samen zetten we de schouders eronder, ook als de (weers)omstandigheden soms tegenzitten. Afspraak is afspraak en daarin gaan we heel ver als het moet.

Tot slot
Met de nieuwbouw van de kantoorruimte bij de al bestaande werkplaats aan de Peelterbaan in Weert, zijn alle bedrijfsactiviteiten nu samengebracht op ��n locatie. Het stelt ons in staat om nog effici�nter dan voorheen te kunnen werken. Daarmee kunnen we de voorziene groei in de komende jaren opvangen. Uitbreiding van het prefab-gebeuren zal daarin een belangrijke plaats innemen. Met name als het gaat om overstekken, dakkapellen en erkers maar ook om complete opbouwen op een bestaande woning.
Niet alleen de uitvoering vinden wij belangrijk. Ook aan een zorgvuldig overleg met de opdrachtgever hechten wij veel waarde. Opdrachtgevers willen steeds meer invloed op en inspraak in het gehele bouwproces. Wij zien het als een uitdaging maar ook als onze taak om daaraan de juiste invulling te geven.
Aannemersbedrijf Haex B.V. - K.v.K. Roermond 12062296 - Alle rechten voorbehouden
Beheerderspaneel